Magasinering

Här hyr du magasineringsplats för en dag eller flera år. Förutom själva
magasineringen står vi självklart till tjänst även med flytten till och från magasinet.
Varför betala dyra lokaler/förråd i cityområden för att lagra papper?

Låt oss sköta arkiveringen så får du bästa möjliga pris per kvm,
hög service och sekretess.

För bohagsmagasinering använder Vi en låda av trä med
volymen 4 samt 8 kubikmeter där den ena kortsidan skruvas bort för att
enkelt kunna fylla lådan.

I Er låda är det endast Era tillhörigheter. Lådorna är placerade på varandra i
våra lokaler där endast Vi har tillträde. Om Ni har ett begränsat antal
flyttkartonger eller gods som går att ställa på varandra kan magasinering
på pall vara ett bra och billigt alternativ.

Önskar Ni lämna eller hämta en del av godset under tiden Ni magasinerar hos oss så bokar Ni tid för detta med ca. tre dagars framförhållning. Ni förbinder Er ej till viss tid och kan alltså ta ut godset med kort varsel men av praktiska skäl bör dock uttag bokas minst två arbetsdagar i förväg.
Minsta avgift för magasinering utgår med 2 kubik per kalendermånad.

Bohagsflytt / Företagsflytt
Kontakta oss